Podlahové plochy a prohlášení vlastníka

  • Zaměřování podlahových ploch bytových domů
  • Vyhotovení příloh pro prohlášení vlastníka dle NOZ (nařízení vlády 366/2013 Sb.). a zákona o vlastnictví bytů č. 72/94 Sb.
  • Zaměřování podlahových ploch komerčních budov dle metodiky GIF, DIN apod.
Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka novostavby bytového domu Britská čtvrť, Praha, 2014

Mám zájem