Inženýrská geodézie

  • činnost odpovědného geodeta – úředně oprávněného zeměměřického inženýra
  • vybudování, zaměření a výpočet vytyčovací sítě staveb
  • vytyčování staveb
  • sledování vodorovných a svislých posunů
  • zaměření a výpočet kubatur
  • zaměření skutečného stavu staveb (geodetická dokumentace skutečného provedení staveb)
  • kontrolní měření, porovnání skutečného stavu staveb s projektovou dokumentací, vyhodnocení odchylek
  • speciální geodetické práce
 Inženýrská geodézie

Obchodní centrum Černý Most Praha, 2011-2012 Odpovědný geodet generálního dodavatele stavby

Mám zájem