3D laserové skenování, pozemní a letecká fotogrammetrie

3D laserové skenování

 • sběr dat pomocí 3D laserového skeneru
 • zpracování dat SW Real Works a CAD

Příklady využití :

 • 3D stavební zaměření objektů, mostů, tunelů atd.
 • 3D zaměření fasád objektů
 • 3D topografické zaměření terénu či povrchu
 • 3D topografické zaměření stavebních jam a násypů s následným výpočtem kubatur
 • 3D zaměření technologií uvnitř objektů

Příklady výstupů : 3D mračno bodů povrchu, 3D animace (“průlet“) objektem

Pozn.: 3D výstupy si může zákazník prohlížet a ev. dodatečně sám cokoliv odměřovat pomocí volně dostupného softwaru.

Univerzita Karlova                                                                       … mračno bodů

Zámek Průhonice                                                        … mračno bodů

 

Letecká fotogrammetrie

 • sběr dat pomocí bezpilotního letadla (vlastníme pilotní průkaz)
 • zpracování dat SW Agisoft, Real Works a CAD

Příklady využití :

 • 3D zaměření fasád a střech objektů
 • 3D topografické zaměření terénu či povrchu
 • 3D topografické zaměření stavebních jam a násypů s následným výpočtem kubatur
 • prezentační snímky a video

Příklady výstupů : ortofotomapa, 3D mračno bodů, vrstevnicový plán, digitální model povrchu či terénu

 

Pozemní fotogrammetrie

 • zpracování dat SW Agisoft, Real Works a CAD

Příklady využití :

 • 3D zaměření fasád objektů
 • 3D topografické zaměření malých stavebních jam a násypů s následným výpočtem kubatur

Příklady výstupů : ortofotoplán fasád, 3D mračno bodů, vrstevnicový plán, digitální model povrchu či terénu

 

Mám zájem