Vznik a vývoj firmy

Společnost 3G Praha s.r.o. byla původně založena jako veřejná obchodní společnost v roce 1993 a v době vzniku zaměstnávala 4 zaměstnance. Od počátku společnost směřovala ke kompletnímu zajištění prací pro investory/developery, stavební firmy, projektanty, správce inženýrských sítí a občany/veřejnost.

Koncem roku 2004 byla společnost transformována na společnost s ručením omezeným (viz aktuální výpis z obchodního rejstříku) . Počátkem roku 2006 se společnost dále rozšířila, když převzala činnosti geodetické kanceláře Arcus. V současné době společnost zaměstnává 25 kvalifikovaných pracovníků v profesi geodet, další pracovníky zaměstnává externě a v neposlední řadě zaměstnává studenty formou brigád.