Majetkoprávní elaboráty

Obstarání souboru informací o zájmovém území včetně zapracování požadovaných informací do majetkoprávních elaborátů dle přání klientů, např.:

Majetkoprávní elaboráty

Majetkoprávní elaborát
Praha, 2016

  • vlastnické vztahy vč. omezení vlastnických práv
  • územní plán
  • identifikace parcel PK (Pozemkového katastru)
  • podzemní stavby
  • podzemní inženýrské sítě
  • ochranná pásma atd.

Mám zájem