Geometrické plány

Vyhotovení geometrických plánů

  • Geometrický plán pro rozdělení pozemků (parcelace, výkupy)
  • Geometrický plán novostaveb ke kolaudaci (vyznačení budovy, přístavby, liniové stavby aj.)
  • Geometrický plán pro obnovu parcel dřívější evidence (Pozemkového katastru)
  • Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene (inženýrské sítě, právo chůze, jízdy aj.)
Vytyčování hranic pozemků

Geometrický plán na parcelaci pozemků pro výstavbu RD Kyje, Praha, 2014

Mám zájem