O společnosti

Společnost 3G Praha s.r.o. byla založena jako veřejná obchodní společnost v roce 1993 a v době vzniku zaměstnávala 4 zaměstnance. Od počátku směřovala ke kompletnímu zajištění prací pro investory, projektanty a dodavatele staveb. Tím se stala pro své klienty garantem návaznosti jednotlivých prací, jejich rychlosti, kvality a úplnosti.

Koncem roku 2004 byla společnost transformována na společnost s ručením omezeným (viz aktuální výpis z obchodního rejstříku). Počátkem roku 2006 se společnost dále rozšířila, když převzala činnosti geodetické kanceláře Arcus.

Společnost zaměstnává 22 kvalifikovaných pracovníků:

  • 10 pracovníků středoškolské vzdělání zeměměřického směru
  • 12 pracovníků vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru, z toho 6 vlastní úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Další pracovníky zaměstnáváme externě a v neposlední řadě zaměstnáváme i studenty formou brigád.

Zaměstnanci s oprávněním pro ověřování výsledků zěměměřičkých činností:

  • Ing. Pavel Kuba č.oprávnění 1/95 v rozsahu podle § 13, odst.1 písm. a.),b.) a c.) zákona č.200/1994 Sb.
  • Ing. Jan Duda č.oprávnění 2433/08 v rozsahu podle § 13, odst.1 písm. c.) zákona č.200/1994 Sb.
  • Ing. Petra Langrová č.oprávnění 2400/08 v rozsahu podle § 13, odst.1 písm. c.) zákona č.200/1994 Sb.
  • Ing. Luboš Zadražil č.oprávnění 2/95 v rozsahu podle § 13, odst.1 písm. c.) zákona č.200/1994 Sb.
  • Ing. Ivana Dudová č.oprávnění 2460/09 v rozsahu podle § 13, odst.1 písm. a.) zákona č.200/1994 Sb.
  • Ing. Milada Jelínková č.oprávnění 2480/09 v rozsahu podle § 13, odst.1 písm. a.) zákona č.200/1994 Sb.