Geodet stavby ve SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

Geodetické práce pro zhotovitele stavby realizujeme aktuálně ve Walesu a to bez ohledu na počasí a denní (noční) dobu.